2012(e)ko ekainaren 29(a), ostirala

Industriaren sustapena EAEn: industrialdeak-programaren esanahia (Es)

80. hamarkadaren erdialdean EAEn testuinguru sozio-ekonomikoaren aldaketa eman zen, krisi prozesu larriagatik eta birmoldaketa industrialagatik. Horrela, arazoetan zeuden enpresa hauen eraberritzea eta birmoldateka ahalbidetzeko, kanpoko inbertsioa erakartzeko eta enpresen jarduerari jarraipena emateko, eta oro har lurraldearen lehiakortasuna mantentzeko neurri ugari hartu ziren. Testuinguru honetan, lurraren eta industria azpiegituren eta teknologiaren sustapena jarduketa publikoaren ardatz nagusietako bat bilakatu zen. Artikulu hau azken hauetan oinarritzen da, eta bereziki 25 urte baino gehiagotan EAEko programa garrantzitsuenetako baten jatorria, ezaugarriak eta lorpen nagusiak aztertzen dira, hau da, industrialdeak programa.
                                 

EUSKADI, EKO-BERRIKUNTZAREN GUNE

Industria politika ekologikoa, ekonomia jasangarriaren elementu garrantzitsu bezala Europan (Ing)Alemaniak aurrean duen erronka garrantzitsuetako bat bere industriaren estrukturaren norabidea aldatzea da. Bakarrik denboran zehar aldaketa klimatikora, eta energia eta baliabideen efizientziara moldatzen diren ekonomiek izango dute arrakasta. Horretarako, teknologia berdeek sortzen duten hazkundearen potentzialetik etekinak atera nahi dutenek, politika industrial ekologiko bat garatzearen aldeko apustua egin beharko dute. Aurrerapenerako eredu barri baten beharrizana dago hirugarren industri iraultza gauzatzeko.
                                

2012(e)ko ekainaren 28(a), osteguna

Euskal berrikuntza sistema: bere politiken analisia (Ing)


Ikerketa honek Eskualdeko Berrikuntza Sistemen testuingurua aplikatzen du tresna bezala euskal berrikuntza sistemako politika zientifiko, teknologiko eta berrikuntzakoak azken hogeita bost urteetan aztertzeko, eta baita bere emaitzak, eta berrikuntza plan nazional eta eskualdekoaren egungo eta etorkizuneko neurriak aztertzeko. Egindako berrikuspenetik, dokumentu honetan 5 esparru klabeetan aplikatzeko politiken gomendioak egiten dira, sistemak gaur egun dituen urritasun eta gabeziekin amaitzeko.
                           

Industria barrutiak Europa Mediterraniarrean. Italia eta Espainiaren arteko desberdintasunak (Es)

Industria barrutiak hazkundearen oinarria izan dira herrialde askotan, eta baita bertako enpresa askorentzat ere. Hala ere, gaur egun bizi duten egoera ziurgabetasunez betea dago eta erronka handiei egin behar diete aurre. Kontutan hartuta egungo industria barrutien testuingurua, artikulu honetan Italia eta Espainiako lau industria barruti pare ikertu eta konparatu dira haien bilakaera zein izan den jakiteko, eta baita zer harreman mota garatu dituzten jakiteko. Honenbestez, gure ulermena hobetu egingo da industri barrutien inguruan, etorkizunean zer gertatuko den jakiteko.

                           

2012(e)ko ekainaren 27(a), asteazkena

Lehiakortasuna, joera eta politikak Estatu Kideetan: lehiakortasuna indartuz (Ing)


Europa 2020 Estrategiak, Europar Batasunarentzako lehentasun garrantzitsu bezala aurkezten du, ekonomiaren sustapena baliabide eraginkorragoekin, berdeagoa eta lehiakorragoa izatea. Txosten honek Europar Batasuneko estatuen industria lehiakortasunari buruzko informazioa biltzen du 4 esparrutan bananduta: industria berritzailea, industria jasangarria, enpresari ingurunea eta ETEen politikak. Txostenaren helburu nagusia, EB guztiko industria lehiakortasuna aztertzea da, eta estatu desberdinek lehiakortasuna handitzeko aurrera eramandako politikak aurkeztea.

                           

Kluster eta sare politika programak Europan (Ing)


Gaur egun europar herrialde askok aurrean duten erronka garrantzitsu bat kluster lehiakorrak sortzea da. Kluster lehiakorrek bakarrik bete ahal dituzte esperotako emaitza politiko eta ekonomikoak, eta baita eskualdearen hazkunde handiagoa lortzera lagundu. Bikaintasuna maila desberdinetan eman behar da, hau da kluster politiken, kluster ekimenen eta klusterren antolakuntzaren mailak kontutan hartuz. Kluster politikak ez lirateke ikerkuntza, garapena eta berrikuntza sustatzeko tresna garrantzitsu bezala bakarrik ikusi behar, baita ere industria eta berrikuntza politiken parte garrantzitsu bat direlako.

                               

2012(e)ko ekainaren 26(a), asteartea

Euskadi 2013 Estrategia (Es)


Lan honen helburua, Eusko Jaurlaritzaren politika publikoen plangintzarako erreferentziazko marko estrategiko bat gauzatzea izan da, 2013ko epemugarako. Oinarrizko dokumentu bat da, legealdiko aurrekontuen lehentasunak zehazteko. Euskadiren 2013ko estrategia hau, Europako 2020 estrategiaren ildo beretik doa, eta berau gauzatzea laguntzen du, europar estrategia berri honen lehentasun eta baldintza berdinak barneratzen dituelako. Txosteneko Kapitulu bakoitza gai tematiko bati dago dedikaturik, eta bertan gai honen inguruko erronkak eta lehentasunak datoz zehazturik, eta baita jarraitu beharreko ardatz estrategikoa ere.

Eskualdeen erronkak 2020ko ikuspegian (Ing)


Dokumentu honen helburu nagusia, eskualdeek etorkizunean izango dituzten erronka nagusien eraginak zeintzuk izango diren adostea eta aztertzea da, eta erronka hauei aurre egiteko erantzunak aurkitzea. Dokumentu honetan lortutako emaitzak oso baliagarriak gerta daitezke datozen urteetan politika publikoak lantzeko. Eskualdeen aurrean izango dituzten erronka garrantzitsuenen artean, zeintzuk dokumentu honetan aztertuko diren, honako hauek azpimarra genitzake: globalizazioa, aldaketa klimatikoa, eboluzio demografikoa, energia eta arrisku sozialak.